Victron 75/15 regelaar 15A (MPPT) Victron 75/15 régulateur 15A (MPPT)

300-1203

2 - 5 werkdagen / jours ouvrés

Victron

€99.00 €85.00
-
+
€85.00

Een laadstroomregelaar zorgt ervoor dat de stroom van een zonnepaneel op de meest optimale manier naar de accu vloeit. Daarnaast beschermt de laadregelaar de accu tegen te diepe ontlading, tegen te hoge lading en tegen ontlading wanneer er geen stroom wordt opgewekt door het zonnepaneel.

De Victron 75/15 regelaar herkent automatisch de systeemspanning en laadt uw batterij optimaal op, rekening houdend met de batterijspanning en het batterijtype. 

Voordelen:
Klik hier om de PDF te openen met een overzicht van alle kenmerken

 • Belastinguitgang: Een te diepe ontlading van de accu kan worden voorkomen door alle belastingen op de belastinguitgang aan te sluiten.
 • BatteryLife: intelligent accubeheer
 • Ultrasnelle Maximum Power Point Tracking. Vooral als het bewolkt is en de lichtintensiteit voortdurend verandert, verbetert een ultrasnelle MPPT-controller de energieopbrengst tot 30% in vergelijking met PWM-laadcontrollers en tot 10% in vergelijking met tragere MPPT-controllers.
 • MPPT (Maximum Power Point Tracking): een MPPT regelaar belast het aangesloten zonnepaneel met een variabele weerstand. Deze weerstand wordt continue aangepast op basis van de hoeveelheid energie die er op dat moment wordt opgevangen. De regelaar zoekt non-stop zoekt naar het punt waarop het maximale vermogen uit het paneel kan worden gehaald en voert de aanpassingen razendsnel uit. MPPT regelaars zorgen dus voor een optimaal gebruik van het zonnepaneel, ook op bewolkte dagen. 
  De werking van MPPT laadregelaars is geavanceerder dan PWM regelaars en verhogen het rendement tot wel +30%.

Specificaties:

 • Max. ingang: 15 Ampère – 220 Watt
 • Batterijspanning: 12 of 24V (auto select)
 • Nominale laadstroom: 15A
 • Max. PV kortsluitstroom: 15A
 • Maximale PV-nullast-spanning: 75V
 • Piekefficiëntie: 98%
 • Eigen verbruik: 25mA bij 12V
 • Gebruikstemperatuur: -30°C tot +60°C (volledig nominaal vermogen tot 40°C)
 • Afmeting: 100 x 113 x 40mm
 • Gewicht: 0,5kg

Klik hier voor de aansluitkabel die een regelaar kan verbinden met een batterij. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Un régulateur solaire adapte et optimise la tension produite par le panneau solaire selon la tension de la batterie. Il assure également la protection de votre batterie en évitant toute surcharge ou décharge trop importante, ce qui permet d’optimiser la durée de vie de la batterie.  

Le Victron 75/15 reconnaît automatiquement la tension du système et charge votre batterie de manière optimale, en tenant compte de la tension et du type de batterie.

Avantages :
Cliquez ici pour ouvrir le PDF avec toutes les spécifications

 • Sortie de la charge : la décharge excessive de la batterie peut être évitée en connectant toutes les charges à la sortie de charge.
 • Battery Life : gestion intelligente de la batterie
 • Localisation ultra rapide du point de puissance maximale. Surtout en cas de ciel nuageux, quand l'intensité lumineuse change constamment, un contrôleur ultra-rapide MPPT améliorera la collecte d'énergie jusqu'à 30 % par rapport aux contrôleurs de charge PWM, et jusqu'à 10 % par rapport aux contrôleurs MPPT plus lents.
 • Maximum Power Point Tracking (MPPT) : Les modules photovoltaiques sont toujours conçus avec une tension supérieure à ce qui serait nécessaire. De même, la tension d'une batterie n'est pas constante. Un régulateur conventionnel se contente de connecter directement le module à la batterie, sans se soucier des pertes dues à la différence de tension. En revanche, le régulateur MPPT va transformer les caractéristiques du courant pour que le module puisse produire un maximum de puissance, tout en respectant les contraintes de la batterie.
  Le fonctionnement des régulateurs MPPT est plus avancé que les régulateurs PWM. En plus, ils augmentent le rendement jusqu’à +30%.

Spécifications :

 • Tension d’entrée maximale : 15 Ampère – 220 Watt
 • Tension de la batterie: 12 ou 24V (auto select)
 • Courant de charge nominal : 15A
 • Courant maximal de court-circuit : 15A
 • Tension PV maximale de circuit ouvert : 75V
 • Efficacité de crête : 98%
 • Autoconsommation : 25mA (12V)
 • Température de fonctionnement: -30°C tot +60°C
 • Dimensions: 100 x 113 x 40mm
 • Poids: 0,5kg

Cliquez ici pour le câble qui connecte le régulateur à la batterie. 

   Een laadstroomregelaar zorgt ervoor dat de stroom van een zonnepaneel op de meest optimale manier naar de accu vloeit. Daarnaast beschermt de laadregelaar de accu tegen te diepe ontlading, tegen te hoge lading en tegen ontlading wanneer er geen stroom wordt opgewekt door het zonnepaneel.

   De Victron 75/15 regelaar herkent automatisch de systeemspanning en laadt uw batterij optimaal op, rekening houdend met de batterijspanning en het batterijtype. 

   Voordelen:
   Klik hier om de PDF te openen met een overzicht van alle kenmerken

   • Belastinguitgang: Een te diepe ontlading van de accu kan worden voorkomen door alle belastingen op de belastinguitgang aan te sluiten.
   • BatteryLife: intelligent accubeheer
   • Ultrasnelle Maximum Power Point Tracking. Vooral als het bewolkt is en de lichtintensiteit voortdurend verandert, verbetert een ultrasnelle MPPT-controller de energieopbrengst tot 30% in vergelijking met PWM-laadcontrollers en tot 10% in vergelijking met tragere MPPT-controllers.
   • MPPT (Maximum Power Point Tracking): een MPPT regelaar belast het aangesloten zonnepaneel met een variabele weerstand. Deze weerstand wordt continue aangepast op basis van de hoeveelheid energie die er op dat moment wordt opgevangen. De regelaar zoekt non-stop zoekt naar het punt waarop het maximale vermogen uit het paneel kan worden gehaald en voert de aanpassingen razendsnel uit. MPPT regelaars zorgen dus voor een optimaal gebruik van het zonnepaneel, ook op bewolkte dagen. 
    De werking van MPPT laadregelaars is geavanceerder dan PWM regelaars en verhogen het rendement tot wel +30%.

   Specificaties:

   • Max. ingang: 15 Ampère – 220 Watt
   • Batterijspanning: 12 of 24V (auto select)
   • Nominale laadstroom: 15A
   • Max. PV kortsluitstroom: 15A
   • Maximale PV-nullast-spanning: 75V
   • Piekefficiëntie: 98%
   • Eigen verbruik: 25mA bij 12V
   • Gebruikstemperatuur: -30°C tot +60°C (volledig nominaal vermogen tot 40°C)
   • Afmeting: 100 x 113 x 40mm
   • Gewicht: 0,5kg

   Klik hier voor de aansluitkabel die een regelaar kan verbinden met een batterij. 

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


   Un régulateur solaire adapte et optimise la tension produite par le panneau solaire selon la tension de la batterie. Il assure également la protection de votre batterie en évitant toute surcharge ou décharge trop importante, ce qui permet d’optimiser la durée de vie de la batterie.  

   Le Victron 75/15 reconnaît automatiquement la tension du système et charge votre batterie de manière optimale, en tenant compte de la tension et du type de batterie.

   Avantages :
   Cliquez ici pour ouvrir le PDF avec toutes les spécifications

   • Sortie de la charge : la décharge excessive de la batterie peut être évitée en connectant toutes les charges à la sortie de charge.
   • Battery Life : gestion intelligente de la batterie
   • Localisation ultra rapide du point de puissance maximale. Surtout en cas de ciel nuageux, quand l'intensité lumineuse change constamment, un contrôleur ultra-rapide MPPT améliorera la collecte d'énergie jusqu'à 30 % par rapport aux contrôleurs de charge PWM, et jusqu'à 10 % par rapport aux contrôleurs MPPT plus lents.
   • Maximum Power Point Tracking (MPPT) : Les modules photovoltaiques sont toujours conçus avec une tension supérieure à ce qui serait nécessaire. De même, la tension d'une batterie n'est pas constante. Un régulateur conventionnel se contente de connecter directement le module à la batterie, sans se soucier des pertes dues à la différence de tension. En revanche, le régulateur MPPT va transformer les caractéristiques du courant pour que le module puisse produire un maximum de puissance, tout en respectant les contraintes de la batterie.
    Le fonctionnement des régulateurs MPPT est plus avancé que les régulateurs PWM. En plus, ils augmentent le rendement jusqu’à +30%.

   Spécifications :

   • Tension d’entrée maximale : 15 Ampère – 220 Watt
   • Tension de la batterie: 12 ou 24V (auto select)
   • Courant de charge nominal : 15A
   • Courant maximal de court-circuit : 15A
   • Tension PV maximale de circuit ouvert : 75V
   • Efficacité de crête : 98%
   • Autoconsommation : 25mA (12V)
   • Température de fonctionnement: -30°C tot +60°C
   • Dimensions: 100 x 113 x 40mm
   • Poids: 0,5kg

   Cliquez ici pour le câble qui connecte le régulateur à la batterie. 

     Levertermijnen zijn indicatief en kunnen wijzigen.
     U krijgt een definitieve levertermijn toegestuurd na uw bestelling.

     A) Snelle levertermijn / artikel op voorraad:
     2 - 5 werkdagen

     B) Gemiddelde levertermijn / artikel op voorraad bij leverancier:
     5 - 10 werkdagen

     C) Op bestelling / artikel niet op voorraad of op productie:
     >2 weken

     D) Op aanvraag:
     Sterk wisselende levertermijn. Soms snel leverbaar, soms lange wachttijd.
     Concrete levertermijn kan u opvragen via e-mail of telefonisch.

     Verzendkosten worden berekend op basis van het gewicht/omvang van het pakket.
     U kan de definitieve verzendkost berekenen in uw winkelmandje.

     Oversized artikels kunnen op verzoek worden thuis geleverd. De kosten hiervan zijn afhankelijk van de omvang van het product en het type van het afleveringsadres.
     Deze artikels staan op de webshop aangegeven met “op aanvraag”. Gelieve ons te contacteren voor meer informatie omtrent de leveringsmogelijkheden en -kosten.

     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Les délais de livraison sont indicatifs et peuvent changer.
     Vous recevrez un délai de livraison final après votre commande.

     A) Livraison rapide / article en stock:
     2 - 5 jours ouvrés

     B) Livraison moyenne / article en stock chez le fournisseur:
     5 - 10 jours ouvrés

     C) Sur commande / pas en stock ou en production:
     > 2 semaines

     D) Sur demande:
     Délai de livraison très variable. Parfois disponible rapidement, parfois long temps d'attente.
     Vous pouvez demander le délai de livraison concret par e-mail.

     Les frais de port sont calculés en fonction du poids / taille du colis.
     Vous pouvez calculer le coût de livraison final dans votre panier.

     Les articles surdimensionnés peuvent être livrés à la maison sur demande. Les coûts dépendent de la taille du produit et du type d'adresse de livraison.
     Ces articles sont marqués avec "sur demande". Veuillez nous contacter pour plus d'informations sur les options de livraison et les coûts.
     Levertermijnen zijn indicatief en kunnen wijzigen.
     U krijgt een definitieve levertermijn toegestuurd na uw bestelling.

     A) Snelle levertermijn / artikel op voorraad:
     2 - 5 werkdagen

     B) Gemiddelde levertermijn / artikel op voorraad bij leverancier:
     5 - 10 werkdagen

     C) Op bestelling / artikel niet op voorraad of op productie:
     >2 weken

     D) Op aanvraag:
     Sterk wisselende levertermijn. Soms snel leverbaar, soms lange wachttijd.
     Concrete levertermijn kan u opvragen via e-mail of telefonisch.

     Verzendkosten worden berekend op basis van het gewicht/omvang van het pakket.
     U kan de definitieve verzendkost berekenen in uw winkelmandje.

     Oversized artikels kunnen op verzoek worden thuis geleverd. De kosten hiervan zijn afhankelijk van de omvang van het product en het type van het afleveringsadres.
     Deze artikels staan op de webshop aangegeven met “op aanvraag”. Gelieve ons te contacteren voor meer informatie omtrent de leveringsmogelijkheden en -kosten.

     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Les délais de livraison sont indicatifs et peuvent changer.
     Vous recevrez un délai de livraison final après votre commande.

     A) Livraison rapide / article en stock:
     2 - 5 jours ouvrés

     B) Livraison moyenne / article en stock chez le fournisseur:
     5 - 10 jours ouvrés

     C) Sur commande / pas en stock ou en production:
     > 2 semaines

     D) Sur demande:
     Délai de livraison très variable. Parfois disponible rapidement, parfois long temps d'attente.
     Vous pouvez demander le délai de livraison concret par e-mail.

     Les frais de port sont calculés en fonction du poids / taille du colis.
     Vous pouvez calculer le coût de livraison final dans votre panier.

     Les articles surdimensionnés peuvent être livrés à la maison sur demande. Les coûts dépendent de la taille du produit et du type d'adresse de livraison.
     Ces articles sont marqués avec "sur demande". Veuillez nous contacter pour plus d'informations sur les options de livraison et les coûts.
     Montage

     Recent bekeken Articles consultés